خدمات غیرحضوری کارگزاری در زمان شیوع کرونا

صفحه اصلی » خدمات غیرحضوری کارگزاری در زمان شیوع کرونا

با توجه به شرایط حال حاضر و لزوم رعایت توصیه های بهداشتی خواهشمند است، تا اطلاع ثانوی از مراجعه حضوری به دفتر کارگزاری خودداری فرمایید. خدمات کارگزاری به بصورت غیرحضوری قابل ارائه به مشتریان است