هیات مدیره و مدیران شرکت

صفحه اصلی » هیات مدیره و مدیران شرکت

هیات مدیره شرکت

chapar

محمد مفید چپردار
مدیر عامل
کارشناسی ارشد مدیریت مالی

20201115_1443531

آرش جالبی
رئیس هیئت مدیره
دکتری مهندسی مالی

haratian

محمد حسن هراتیان
نایب رئیس هیئت مدیره
لیسانس حسابداری

مدیران شرکت

فرناز بادپر

سرپرست واحد معاملات کالا

حسن غفاری

مدیر مالی

haratian

محمد حسن هراتیان

مدیر واحد عرضه و پذیرش

eshaghian

مریم اسحاقیان

مدیر واحد معاملات اوراق

piran

سعید پیران

مدیر واحد انفورماتیک

ordoubadi

رسا اردوبادی

مدیر واحد توسعه بازار و امور بین‌الملل

noori

معصومه نوری

 مدیر واحد اداری، منابع انسانی و مجامع

محمدجواد سلطانی

سرپرست نظارت داخلی

golabchian

رز گلابچیان

 مدیر واحد معاملات برخط

رضا هاشم زاده

 سرپرست واحد پذیرش اوراق بهادار