هیات مدیره و مدیران شرکت

صفحه اصلی » هیات مدیره و مدیران شرکت

هیات مدیره شرکت

chapar

محمد مفید چپردار
مدیر عامل
کارشناسی ارشد مدیریت مالی

b067863f-946f-482f-8cdd-7f6dda96ec62

مصطفی شهریاری
رئیس هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مدیریت MBA

alikhani

رحمان آقاعلیخانی
نایب رئیس هیئت مدیره
کارشناسی حسابداری

مدیران شرکت

a29acfac-40b5-4b5a-af79-b24285dc7b43

رضا کاهه

مدیر واحد معاملات کالا

E-mail: r.kaheh@behgozinbroker.com

تلفن: ۴۲۸۵۶۱۴۰

barati

سهراب براتی
مدیر مالی

E-mail: s.barati@behgozinbroker.com

تلفن: ۴۲۸۵۶۲۰۲

haratian

محمد حسن هراتیان

مدیر واحد عرضه و پذیرش

E-mail: mh.haratian@behgozinbroker.com

تلفن: ۴۲۸۵۶۱۰۸

eshaghian

مریم اسحاقیان

مدیر واحد معاملات اوراق

:E-mail m.eshaghian@behgozinbroker.com

تلفن: ۴۲۸۵۶۱۰۹

piran

سعید پیران

مدیر واحد انفورماتیک

E-mail: s.piran@BehgozinBroker.com

تلفن: ۴۲۸۵۶۲۰۶

ordoubadi

رسا اردوبادی

مدیر واحد توسعه بازار و امور بین‌الملل

E-mail: r.ordoubadi@BehgozinBroker.com

تلفن: ۴۲۸۵۶۲۱۶

noori

معصومه نوری

 مدیر واحد اداری، منابع انسانی و مجامع

E-mail: m.noori@behgozinbroker.com

تلفن: ۴۲۸۵۶۲۵۵

bayat

اعظم بیات

مدیر واحد کنترل داخلی و مبارزه با پولشویی

E-mail: a.bayat@behgozinbroker.com

 تلفن: ۴۲۸۵۶۲۹۹

golabchian

رز گلابچیان

 مدیر واحد پذیرش اوراق و معاملات برخط

E-mail: r.golabchian@behgozinbroker.com

تلفن: ۴۲۸۵۶۱۰۱