معرفی

صفحه اصلی » معرفی

شرکت کارگزاری بورس بهگزین در سال ۱۳۷۳ تاسیس و اولین کارگزاری ثبت شده نزد سازمان بورس در سال ۱۳۸۷ می باشد و از این حیث در زمره با قدمت ترین کارگزاری های فعال در بازار سرمایه ایران می باشد