راهنمای دریافت کد معاملاتی انرژی

صفحه اصلی » راهنمای دریافت کد معاملاتی انرژی

اخذ کد بورس انرژی

متقاضیان  شرکتهای تولید و توزیع نیروی برق ، برای اخذ کد معاملاتی می توانند پس از مراجعه به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و دریافت فرم تکمیل شده و ممهور “معرفی نامه جهت درخواست کد خاص برای معاملات برق در بورس انرژی” و تکمیل فرم های احراز هویت مشتری،   *درخواست کد معاملاتی و بیانیه ریسک  موجود در شرکت ای کارگزاری، نسبت به اخذ کد معاملاتی از طریق شرکت کارگزای بانک آینده در بورس انرژی اقدام نمایند

لازم به ذکر است متقاضیان، باید در هنگام مراجعه به شرکت های کارگزاری، مدارک و اطلاعات ذیل را به همراه داشته باشند *

اطلاعات در خصوص اساسنامه، شناسه ملی، شرکت نامه ، آگهی روزنامه رسمی در خصوص تأسیس و آخرین تغییرات آن، آگهی آخرین تغییرات مدیران و صاحبان امضای مجاز ، ترکیب سهامداران، مالکان یا شرکاء بالای ده درصد، مؤسسان ، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل ، بازرسان، * حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان؛

اطلاعات در مورد حجم معاملات قبلی *

 اصل مدرک شناسایی صاحبان امضای مجاز شامل شناسنامه و کارت ملی و کپی تمامی صفحات مدارک مذکور فرم های مورد نیاز جهت اخذ کد معاملاتی از طریق لینک های ذیل قابل دریافت است *

اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد در بورس انرژی قرارداد فیمابین کارگزار و مشتری *

تکمیل فرم درخواست کد مشتریان حقوقی در بورس انرژی *

تکمیل فرم احراز هویت مشتریان حقوقی ویژه بورس انرژی *

۱