خدمات بورس کالا

صفحه اصلی » خدمات بورس کالا

برخی از خدمات واحد بورس کالای عبارت هستند از

      انجام فرآیند پذیرش و اخذ كد بورسی معاملات كالا جهت خریداران *

      ارسال اطلاعات مربوط به عرضه محصولات در بورس كالا شامل نوع، مقدار، قیمت، شرایط و تولید كننده كالا از طریق پیامک، پست الکترونیکی و سایر روش ها به صورت منظم *

      ارائه تحلیل بازارهای داخلی و جهانی محصولات عرضه شده در بورس کالا در قالب پیامک، پست الکترونیکی و سایر روش ها به صورت منظم *

      ارسال نتایج حاصل از بررسی وضعیت بازار مصرف محصولات و اخبار بازار داخلی، پیرامون محصولات عرضه شده *

      ارائه مشاوره در خصوص تعیین قیمت خرید محصولات و نحوه‌ی خرید در بورس کالا *

      برآورد مقدار تقاضا و روند قیمتی بازار محصولات قبل از عرضه *

      ایجاد تنوع در خدمات و مراقبت از کیفیت *