کاهش قیمت نفت

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی : هر یک دلار کاهش قیمت نفت در بودجه ۹۴ موجب کاهش هزار میلیارد تومانی درآمدها خواهد شد،

Posted on