خدمات مشاوره پذیرش و عرضه اولیه

صفحه اصلی » خدمات مشاوره پذیرش و عرضه اولیه

مشاوره‌ی عرضه‌ و پذیرش سهام

عرضه و پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق و بهادار نیازمند به رعایت موارد و مقررات خاصی است که شرکت کارگزاری بورس بهگزین با تکیه بر تجربیات موفق‌ پیشین خود در این زمینه، می‌تواند با ارائه راهکارهای اجرایی شرکتها را به سمت بهترین گزینه راهنمایی کند. کارگزاری بورس بهگزین با تکیه بر تجربیات خود عملکرد درخشانی را در پذیرش شرکتها داشته است و از مجموع ۱۳ شرکت وارد شده به هیات پذیرش توسط این کارگزاری، ۱۱ شرکت موفق به کسب پذیرش شدهاند که ۷ عدد از این شرکت‌ها در تابلوی بازار درج شده‌اند.

فهرست شرکت‌هایی که از سال ۱۳۹۰ توسط کارگزاری بورس بهگزین پذیرش و یا عرضه شده‌اند، در ادامه آمده است:

شرکت‌های پذیرش شده

 

 • فولاد کاوه جنوب کیش ۱۳۹۵
 • مالی و سرمایه‌گذاری سینا ۱۳۹۵
 • هتل کوثر اصفهان ۱۳۹۴
 • تولید نیروی صبای غرب ۱۳۹۴
 • شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۱۳۹۴
 • پاکدیس ۱۳۹۴
 • شیشه‌سازی مینا ۱۳۹۴
 • دامداری تلیسه نمونه ۱۳۹۳
 • بیمه سینا ۱۳۹۳
 • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ۱۳۹۲
 • سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران ۱۳۹۲
 • تولیدی پمپ پارس ۱۳۹۱
 • فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال ۱۳۹۱
 • قند شیروان، قوچان و بجنورد ۱۳۹۰

شرکت‌های عرضه شده 

 

 • فولاد کاوه جنوب کیش ۱۳۹۵
 • تولید نیروی صبای غرب ۱۳۹۵
 • پاکدیس ۱۳۹۵
 • دامداری تلیسه نمونه ۱۳۹۵
 • بیمه سینا ۱۳۹۳
 • سرمایه‌گذاری نیروگاه ایران ۱۳۹۲
 • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ۱۳۹۲
 • تولیدی پمپ پارس ۱۳۹۱
 • قند شیروان، قوچان و بجنورد ۱۳۹۰