تحلیل‌های بنیادی

صفحه اصلی » تحلیل‌های بنیادی

هدف اصلی از انجام این‌گونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش‌ذاتی) شرکت‌هاست. تحلیل بنیادی معمولاً بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت‌های مالی شرکت تمرکز می‌نماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام به‌درستی ارزشیابی شده‌است یا خیر.

بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اطلاعات بنیادی، بر اطلاعات و آمار اقتصاد ملی، صنعت و شرکت تمرکز دارد، رویکرد معمول در تحلیل شرکت، دربرگیرنده چهار مرحله اساسی زیر است که تحلیلگران کارگزاری بورس بهگزین با در نظر گرفتن مراحل زیر به دنبال ارزش گذاری شرکت‌ها هستند و همواره بهینه‌ترین سهم های خروجی از چهار مرحله زیر را در سبدهای سرمایه‌گذاری تحت مدیریت این شرکت در نظر می گیرند:

  1. تعیین وضعیت کلی اقتصاد کشور.
  2. تعیین وضعیت صنعت.
  3. تعیین وضعیت شرکت.
  4. تعیین ارزش سهام شرکت.

شرکت کارگزاری بورس بهگزین مفتخر است که از طریق درگاه اینترنتی خود اقدام به بارگزاری گزارش‌ها و تحلیل‌های بنیادی مفید و کاربردی جهت کمک به جامعه سرمایه‌گذار در جهت افزایش آگاهی و اطلاع رسانی نماید.