تحلیل بازار بورس

صفحه اصلی » اخبار کارگزاری » تحلیل بازار بورس
تحلیل دوشنبه ۲۸ تیر بازار بورس
امروز شاخص ها متعادل بودند. همچنان در بورس رفتارهای کم ثبات مشاهده می گردد و این مرتبا بازار را دچار تلاطم می کند. روز به روز شرایط بازار تغییر می کند و به تدریج حتی در یک روز نیز شرایط بازار یکسان نمی ماند. هر چه می گذرد روزها و حتی لحظات مبادلات از هم جداتر می گردند و نمی توان به سادگی قبل، از لحظات قبلی لحظات بعدی را پیش بینی کرد. واتی از گروه سرمایه گذاری ها به شدت عرضه گردید و صف فروش جدی پیدا کرد. وبصادر نیز امروز با مبادلات زیاد توانست قدری مثبت گردد. شبندر نیز در گروه پالایشی عرضه های زیادی را تجربه کرد و منفی شد. در گروه خودرو، وساپا به طور فزاینده منفی شد. گروه روی نیز بهتر از دیروز ظاهر گردید.
Posted on