آموزش

صفحه اصلی » آموزش

در حال حاضر شناخت و آگاهی نسبت به بازار سرمایه کم است و افراد بسیاری از نحوه‌ی سرمایه‌گذاری در این بازار و فواید و مزایای ناشی از آن آشنا نیستند. این در حالی است که آشنایی با بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند در زندگی مردم و اقتصاد خانوار بسیار مؤثر باشد. با توجه به گسترش بازار سرمایه در دهه اخیر در ایران، اکنون بسیاری از افراد تمایل پیدا کرده‌اند که به جای سپرده‌گذاری در بانک، منابع خود را در بازار سرمایه به کار گیرند که برای این کار حتماً باید نسبت به شرایط بازار سرمایه و روش های تحلیل اوراق بهادار آشنا باشند. از این رو کارگزاری بورس بهگزین در راستای رسالت خدمات ترویجی خود، اقدام به راه‌اندازی واحد آموزش نموده است تا سطح آگاهی مشتریان این شرکت و متقاضیان ورود به بازار سرمایه را ارتقا داده و آن‌ها را جهت کسب بازدهی بیشتر در بازار سرمایه همراهی نماید.