در سامانه معاملات برخط، از طریق اینترنت و زیرساخت‌های فراهم‌شده توسط کارگزار، سامانه به طور مستقیم به هسته مرکزی معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس متصل است تا از این طریق، امکان خرید و فروش سرمایه‌گذاران فراهم گردد .

+ بیشتر

کارگزاری بورس بهگزین اقدام به ایجاد سبد سهام اختصاصی به منظور معامله‌ی سهام، حق تقدم و اوراق بهادار برای مشتریان ویژه خود می‌نماید. این بخش با اخذ تصمیم‌های مناسب سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد سهام آنها، بهترین روش‌های ایجاد ارزش افزوده را پیشنهاد می‌دهد.

+ بیشتر

 شرکت کارگزاری بورس بهگزین در راستای ایجاد فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، اقدام به تشکیل تیمی متخصص و باتجربه در بازار سرمایه ایران نموده است تا بتواند با ارائه مشاوره به مشتریان خود در جهت اخذ تصمیم مناسب در بهترین زمان ممکن، بهترین فرصت سرمایه‌گذاری را فراهم آورد.

+ بیشتر